מחירון

9 מפגשי קורס

הרשמה מוקדמת: ₪4800 + מע"מ

הרשמה מאוחרת (שבועיים לפתיחת הקורס): ₪5400 + מע"מ

 

ניתן לחלק ל 3 תשלומים או ארבעה בתשלום ראשון מראש, תאריך צ'ק לראשון לחודש.


ביטול בכל שלב ניתן לבצע בתשלום פר מפגש באופן יחסי לתשלום הכולל: ₪530/₪600

בניית הפעלה אישית

כולל:

  • קבלת שאלון מפורט המכיל שאלות מיקוד עבור ההפעלה.

  • צפייה בהפעלה (בגבולות חדרה-גדרה), נקודות לשימור נקודות לשיפור.

  • פגישה של שעה וחצי בהצגת והתאמת תכנית ההפעלה.

מחיר מלא:

₪5800 + מע"מ

מחיר מופחת עבור משתתף קורס:

₪4800 + מע"מ 
ניתן לחלק עד שלושה תשלומים
עפ"י מועדי הפגישות.

שיחת ייעוץ

פגישה אישית: שעה וחצי ₪600 + מע"מ
שיחת טלפונית: 40 דקות ₪220 + מע"מ

כל הזכויות שמורות לרונה אביב הפקות ©